EUROPE AMBULANCE SERVICE z.s.

Vítejte na našem webu. Staráme se o vaše bezpečí

Všem našim členům, podporovatelům, kamarádům, spolupracovníkům, dětem a jejich rodičům přejeme do nového roku  jen to nejlepší !!! Zdraví, štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2020 přeje Europe Ambulance Service z.s.  Úspěšný rok 2020 přejeme i našim nepřátelům kterých je naštěstí jen velmi málo, občas se však nějaký najde ať už v životě děláte cokoliv. Každá negativní myšlenka, gesto, pomluvy a činy jsou  pro nás naprosto bezvýznamné a určitě nás v našem úsilí nezastaví, naopak nás poučí a posílí :) .  Za celý uplynulý rok 2019 děkujeme vám VŠEM !!!!  :)Europe Ambulance Service z.s.
Europe Ambulance Service z.s.

Nabízíme zdravotnické dozory, dohledy a asistence na vašich akcích. Kulturní, společenské, sportovní a jiné akce. Spolupráce pro cestovní kanceláře. Asistenční služby a repatriace po celé Evropě, Pomoc cizincům v ČR, Českým občanům v zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery. 

Nabízíme profesionální zdravotnické zajištění, odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného nebo zraněného před příjezdem záchranné služby.


Naše hlavní aktivity

Našimi hlavními aktivitami jsou:    Osvětová činnost v rámci poskytování první pomoci, kurzy první pomoci až do úrovně zdravotníků ZZA, pořádání dětských kroužků Mladý Záchranář .    Působíme v rámci prevence kriminality,rizikového a patologického  chování dětí a mladistvých. Podporujeme děti sociálně i zdravotně znevýhodněné, neděláme rozdíly. Pořádání víkendových pobytů a letních táborů s tématickým zaměřením na PP a IZS . Přeshraniční spolupráce a pomoc v nouzi. Další činnosti naleznete v rubrice NAŠE SLUŽBY. Zdravotnické asistence organizacím pracujícím s těmito dětmi posktujeme  ZDARMA. 

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravujícími požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče(např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech.            Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí neodkladné i rozšířené první pomoci.  

Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.


Nonstop linka +420 723 871 187

Europe Ambulance Service z.s.
Europe Ambulance Service z.s.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Dne 22. 1. 2020 jsme jednali v Německu. Moc děkujeme DRK 🥰🚑🚑, DEUTSCHE ROTE KREUZ !!! Vůbec jsme nečekali že si na nás udělá čas a přijede na pracovní schůzku tolik lidí i z dalších územních oblastí. Moc děkujeme za váš čas a ochotu, velice si toho vážíme! Dále také děkujeme EUREGIO EGRENSIS Plauen, za jejich pomoc, bez nich...

Dnes, 3. 1. 2020 EAS podepsala smlouvu, Memorandum o spolupráci s organizací Komunitní centrum Chebsko z.s. , předmětem této smlouvy je poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblasti působnosti stran za účelem kvalifikovanějšího a efektivnějšího naplňování společných cílů.

Zde jsou naše cíle pro rok 2020, tyto projekty jsou pro nás v současné době tou největší prioritou. Dále se uvidí co nám rok 2020 přinese, nabídne a čím nás překvapí.

Schůze Výkonného Výboru
Výkonný výbor se sešel v kompletním složení dne 29.10.2019
Projednány byly tyto body:
Kompletní příprava na valnou hromadu a termín svolání: Výkonný výbor zajistil vše potřebné pro konání Valné hromady. Termín konání byl stanoven na Středu, 13.11.2019 - pozvánky rozeslány k dnešnímu datu elektronicky.
Návrh na vyloučení členů:...

Předseda Europe Ambulance Service z.s. - svolává tímto na den 29.10.2019 Výkonný výbor. Po předchozí domluvě všech členů se upouští od 15 denní stanovené lhůty a výbor zasedne dříve. Veškeré další info zasláno elektronicky . Body jednání:

Zdravotnický dozor pro VIP mezinárodní uzavřenou společnost VAFO 25TH BDAY konané v areálu Plzeňského Prazdroje.

Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Jsme tu pro vás k dispozici nejen radou, ale konkrétní pomocí u lékaře či garancemi ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci přesně tam kde potřebujete. Tým EAS a jeho externí spolupráce s asistenční službou v Německu, která má pobočky též v Itálii a Velké Británii koordinujeme zdravotní...