EUROPE AMBULANCE SERVICE z.s.

Vítejte na našem webu. Staráme se o vaše bezpečí

S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ RUŠÍME VEŠKERÉ NAŠE AKTIVITY A TO AŽ DO ODVOLÁNÍ !!!!21.3.2020 - ČINNOST NAŠÍ ORGANIZACE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ. ℹ️...⬇️⬇️⬇️⬇️

Vzhledem k situaci ohledně šíření nového druhu Koronaviru jsme byly včera požádáni o součinnost.

- náš tajemník včera odcestoval v rámci pomoci v Plzeňském kraji kde bude zajišťovat zdravotnickou péči převážně o pacienty propuštěné z nemocnice, nemohoucí a staré občany přímo v jejich bydlišti. Dále pak péči v nemocnici Domažlice.
- náš předseda je počínaje včerejším dnem v permanentní pohotovosti pro potřeby personálního zajištění neodkladných převozů.
Tímto tedy veškeré další aktivity naší organizace až do odvolání RUŠÍME.
Bohužel jsme v situaci kdy nejsme schopni personálně obsadit jakoukoliv další činnost.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsme nuceni jakýkoli styk s třetími osobami eliminovat na naprosté minimum.
Dále budeme komunikovat pouze prostřednictvím elektronické komunikace. Pro tyto účely jsme též zřídili DATOVOU SCHRÁNKU která je uvedena na našem Webu. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ EAS z.s. ...💓🚑
V rámci projektu Daruj Krev - Zachraň život zůstáváme aktivní, komunikaci však musíme omezit taktéž pouze na elektronickou.


Nabízíme zdravotnické dozory, dohledy a asistence na vašich akcích. Kulturní, společenské, sportovní a jiné akce. Spolupráce pro cestovní kanceláře. Asistenční služby a repatriace po celé Evropě, Pomoc cizincům v ČR, Českým občanům v zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery. 

Nabízíme profesionální zdravotnické zajištění, odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného nebo zraněného před příjezdem záchranné služby.


Naše hlavní aktivity

Našimi hlavními aktivitami jsou:    Osvětová činnost v rámci poskytování první pomoci, kurzy první pomoci až do úrovně zdravotníků ZZA, pořádání dětských kroužků Mladý Záchranář .    Působíme v rámci prevence kriminality,rizikového a patologického  chování dětí a mladistvých. Podporujeme děti sociálně i zdravotně znevýhodněné, neděláme rozdíly. Pořádání víkendových pobytů a letních táborů s tématickým zaměřením na PP a IZS . Přeshraniční spolupráce a pomoc v nouzi. Další činnosti naleznete v rubrice NAŠE SLUŽBY. Zdravotnické asistence organizacím pracujícím s těmito dětmi posktujeme  ZDARMA. 

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravujícími požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče(např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech.            Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí neodkladné i rozšířené první pomoci.  

Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.


Nonstop linka +420 723 871 187

Europe Ambulance Service z.s.
Europe Ambulance Service z.s.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

V rámci naší kampaně DARUJ KREV ZACHRAŇ ŽIVOT budou v několika městech našeho kraje probíhat akce na podporu DÁRCOVSTVÍ KRVE. Prvním městem jsou právě Mariánské Lázně. Další města budou následovat - Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
Přijďte v těchto dnech za námi a seznamte se s tématem dárcovství krve z blízka. Na těchto dnech se dozvíte vše podstatné.
...

🆕 Poskytnutí neodkladné základní první pomoci není žádná věda, zvládne to každý. 🔽🔽🔽 KURZY EAS 2020 ®️
Počínaje březnem 2020 nabízíme volné termíny KURZŮ PRVNÍ POMOCI. Přijedeme za vámi. Cena pro rok 2020 je stanovena na 190,-Kč/os. TĚŠÍME SE NA VÁS 😀💓👍

ZŠ Teplá

06.02.2020

Jedním z hlavních cílů naší organizace je prevence a osvěta u dětí a mladistvých, i proto se dnes 6. února náš tajemník vydal na základní školu do Teplé kde se v rámci odpolední výuky žáků konala první část besedy o první pomoci. ⚕️ S žáky jsme probrali bezvědomí, krvácení, zlomeniny, volání na tísňové linky, dopravní nehody, popáleniny, křečové...

🆕💯 Nejspíš je zbytečné popisovat proč tento projekt vznikl... to už víte :) ... Dobrý nápad, myšlenka však sama o sobě zas tolik nedokáže. Je potřeba lidí kteří jsou ochotní za myšlenkou jít a něco pozitivního pro společnost udělat. Počínaje zítřkem zde proto postupně představíme firmy a společnosti bez kterých by projekt DARUJ KREV - ZACHRAŇ...

Dne 22. 1. 2020 jsme jednali v Německu. Moc děkujeme DRK 🥰🚑🚑, DEUTSCHE ROTE KREUZ !!! Vůbec jsme nečekali že si na nás udělá čas a přijede na pracovní schůzku tolik lidí i z dalších územních oblastí. Moc děkujeme za váš čas a ochotu, velice si toho vážíme! Dále také děkujeme EUREGIO EGRENSIS Plauen, za jejich pomoc, bez nich...

Dnes, 3. 1. 2020 EAS podepsala smlouvu, Memorandum o spolupráci s organizací Komunitní centrum Chebsko z.s. , předmětem této smlouvy je poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblasti působnosti stran za účelem kvalifikovanějšího a efektivnějšího naplňování společných cílů.

Zde jsou naše cíle pro rok 2020, tyto projekty jsou pro nás v současné době tou největší prioritou. Dále se uvidí co nám rok 2020 přinese, nabídne a čím nás překvapí.

Schůze Výkonného Výboru
Výkonný výbor se sešel v kompletním složení dne 29.10.2019
Projednány byly tyto body:
Kompletní příprava na valnou hromadu a termín svolání: Výkonný výbor zajistil vše potřebné pro konání Valné hromady. Termín konání byl stanoven na Středu, 13.11.2019 - pozvánky rozeslány k dnešnímu datu elektronicky.
Návrh na vyloučení členů:...

Předseda Europe Ambulance Service z.s. - svolává tímto na den 29.10.2019 Výkonný výbor. Po předchozí domluvě všech členů se upouští od 15 denní stanovené lhůty a výbor zasedne dříve. Veškeré další info zasláno elektronicky . Body jednání: