Vítejte na našich stránkách

Staráme se o vaše bezpečí

Naše hlavní aktivity: 

Našimi hlavními aktivitami jsou: Osvětová činnost v rámci poskytování první pomoci, kurzy první pomoci až do úrovně zdravotníků ZZA, pořádání dětských kroužků Mladý Záchranář( Cheb, Mar. Lázně, Teplá ), prevence kriminality a rizikového chování, pořádání víkendových pobytů a letních táborů s tématickým zaměřením na PP a IZS . Přeshraniční spolupráce a pomoc v nouzi. Další činnosti které nabízíme najdete v rubrice NAŠE SLUŽBY.

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravujícími požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče(např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech.                  Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí neodkladné první pomoci a další. Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.


Nonstop linka +420 723 871 187  24hod. / 365dní

Dne 8.2.2019 bylo valnou hromadou Europe Ambulance Service z.s. schváleno přijetí nových členů. Všem nově přijatým gratulujeme a zároveň děkujeme za jejich zájem o vstup do našich řad.