Vítejte na našich stránkách

Staráme se o vaše bezpečí

Nově od 1.5.2019 

Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Jsme tu pro vás k dispozici nejen radou, ale konkrétní pomocí u lékaře či garancemi ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci přesně tam kde potřebujete. Tým EAS a jeho externí spolupráce s asistenční službou v Německu, která má pobočky též v Itálii a Velké Británii koordinujeme zdravotní péči s místními lékaři a zdravotnickými zařízeními a to 24/7/365 . Klinická a Ambulantní pracoviště, kliniky Plastické Chirurgie a další. 

Všude tam vám zajistíme asistenci, překladatele a veškerou potřebnou pomoc. To samé nabízíme cizím státním příslušníkům na území České Republiky.

V rámci cestovní asistence zajistíme např.

  • vyhledání a doporučení nejbližšího zdravotnického zařízení klientovi v zahraničí
  • asistenci při nutné návštěvě lékaře či hospitalizaci klienta
  • garanci zajištění zdravotní péče v místě
  • pomoc v případě jazykových bariér mezi klienty a ošetřujícím personálem v zahraničí
  • repatriaci pacientů českými dopravci včetně zdravotního doprovodu při zpáteční cestě do vlasti
  • evakuaci do zdravotnického zařízení v případě nevyhovující lékařské péče
  • repatriaci tělesných ostatků českými pohřebními službami či pohřeb/kremaci na místě
  • Nabízíme veškerou osobní asistenci v jakémkoli podobném případě v zahraničí.


Naše hlavní aktivity: 

Našimi hlavními aktivitami jsou:    Osvětová činnost v rámci poskytování první pomoci, kurzy první pomoci až do úrovně zdravotníků ZZA, pořádání dětských kroužků Mladý Záchranář           ( Cheb, Mar. Lázně, Teplá ),  působíme v rámci prevence kriminality a rizikového chování, pořádání víkendových pobytů a letních táborů s tématickým zaměřením na PP a IZS . Přeshraniční spolupráce a pomoc v nouzi. Další činnosti které nabízíme najdete v rubrice NAŠE SLUŽBY.

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravujícími požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče(např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech.                  Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí neodkladné první pomoci a další. Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.


Nonstop linka +420 723 871 187  24hod. / 365dní

Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Jsme tu pro vás k dispozici nejen radou, ale konkrétní pomocí u lékaře či garancemi ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci přesně tam kde potřebujete. Tým EAS a jeho externí spolupráce s asistenční službou v Německu, která má pobočky též v Itálii a Velké Británii koordinujeme zdravotní...

Dne 8.2.2019 bylo valnou hromadou Europe Ambulance Service z.s. schváleno přijetí nových členů. Všem nově přijatým gratulujeme a zároveň děkujeme za jejich zájem o vstup do našich řad.