Vítejte na našich stránkách

Staráme se o vaše bezpečí

Nabízíme zdravotnické dozory, dohledy a asistence na vašich akcích. Kulturní, společenské, sportovní a jiné akce. Spolupráce pro cestovní kanceláře. Asistenční služby a repatriace po celé Evropě, Pomoc cizincům v ČR, Českým občanům v zahraničí. Spolupráce se zahraničními partnery. 

Nabízíme profesionální zdravotnické zajištění, odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného nebo zraněného před příjezdem záchranné služby.

Naše hlavní aktivity: 

Našimi hlavními aktivitami jsou:    Osvětová činnost v rámci poskytování první pomoci, kurzy první pomoci až do úrovně zdravotníků ZZA, pořádání dětských kroužků Mladý Záchranář           ( Cheb, Mar. Lázně, Teplá ),  působíme v rámci prevence kriminality a rizikového chování, pořádání víkendových pobytů a letních táborů s tématickým zaměřením na PP a IZS . Přeshraniční spolupráce a pomoc v nouzi. Další činnosti které nabízíme najdete v rubrice NAŠE SLUŽBY. Zdravotnické asistence organizacím pracujícím s dětmi které nečerpají žádnou z forem dotací,  ZDARMA. 

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravujícími požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče(např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech.                  Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí neodkladné první pomoci a další. Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.


Nonstop linka +420 723 871 187

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Schůze Výkonného Výboru
Výkonný výbor se sešel v kompletním složení dne 29.10.2019
Projednány byly tyto body:
Kompletní příprava na valnou hromadu a termín svolání: Výkonný výbor zajistil vše potřebné pro konání Valné hromady. Termín konání byl stanoven na Středu, 13.11.2019 - pozvánky rozeslány k dnešnímu datu elektronicky.
Návrh na vyloučení členů:...

Předseda Europe Ambulance Service z.s. - svolává tímto na den 29.10.2019 Výkonný výbor. Po předchozí domluvě všech členů se upouští od 15 denní stanovené lhůty a výbor zasedne dříve. Veškeré další info zasláno elektronicky . Body jednání:

Zdravotnický dozor pro VIP mezinárodní uzavřenou společnost VAFO 25TH BDAY konané v areálu Plzeňského Prazdroje.

Náhlé onemocnění klienta během pobytu v zahraničí? Jsme tu pro vás k dispozici nejen radou, ale konkrétní pomocí u lékaře či garancemi ošetření. Zajistíme rychlou profesionální asistenci přesně tam kde potřebujete. Tým EAS a jeho externí spolupráce s asistenční službou v Německu, která má pobočky též v Itálii a Velké Británii koordinujeme zdravotní...