Soutěž EAS - West Rescue 2019 - propozice

09.02.2019

SOUTĚŽ EAS - WEST RESCUE

2019 první ročník

pořádající: Europe Ambulance Service.zs

Soutěžní úkoly:

  1. Poskytnutí neodkladné první pomoci / KPR - Kompletní zajištění postiženého do příjezdu ZZS ( Zhodnocení situace a její řešení, přivolání ZZS, poskytnutí první pomoci a zajištění postiženého a jeho životních funkcí do příjezdu ZZS )

2. Transport raněného - simulace transportu zraněného z bodu A do bodu B

přemístění raněného do bezpečí, sedačka, Rautekův manévr, polohování

( bude upřesněno na místě )

3. Otevřená zlomenina dolní končetiny - bérec - holenní kost, zjištění stavu, ošetření

( zástava krvácení, fixace )

4. Test fyzické zdatnosti - štafeta - vzdálenost ca. 50m ( překulení pneumatiky 2x

dopředu a zpět, přemístění hasicího přístroje, překážka podlezením, přesun panáka

( každý člen družstva samostatně kdy po tlesknutí rukou předává štafetu dalšímu )

5. Modelová situace - pád z kola - komplexní řešení situace v rámci celého družstva

( situace bude prezentována pomocí figuranta a maskování poranění )

situaci řídí vždy velitel družstva

6. Modelová situace - Bezvědomí - opět komplexní řešení dané situace v rámci celého

družstva kdy situaci řídí velitel družstva. ( figurant )

7. Krvácení a masivní krvácení - odřenina, odřenina většího rozsahu, řezná a tržná

rána, vniknutí cizího tělesa ( ošetření a aplikace náplastí, obvazového a krycího

materiálu případně suchého šití ) - Figurant

8. Uložení a transport postiženého - za spolupráce celého družstva bude postižený

uložen na nosítka a transportován na vzdálenost cca. 100 m

obsahem nosítek bude panák

Toto jsou veškeré propozice závodu, družstvo se skládá vždy z minimálně 3 až 4 závodníků kdy jeden z nich je velitelem družstva. Věkové kategorie jsou rozděleny na 2. ( přesné věkové hranice budou upřesněny maximálně 1. měsíc před soutěží, jde o to aby jsme zajistili co možná nejférovější podmínky vzhledem k přihlášeným družstvům, základem je však rozdělení na 1. a 2. stupen ZŠ ) Maximální počet družstev v každé kategorii je 10.