Výkonný výbor - Svolání

25.10.2019

Předseda Europe Ambulance Service z.s. - svolává tímto na den 29.10.2019 Výkonný výbor. Po předchozí domluvě všech členů se upouští od 15 denní stanovené lhůty a výbor zasedne dříve. Veškeré další info zasláno elektronicky .   Body jednání:

  1. Kompletní příprava pro Valnou hromadu a stanovení termínu svolání
  2. Návrh na vyloučení neaktivních členů
  3. Projednání a vydání stanoviska výboru - zřízení zdravotnického zařízení dle zvláštních právních předpisů     ( dle stanov plně v kompetenci výboru )
  4. Projednání a vydání stanoviska -  spolupráce s Německým partnerem
  5. Kroužky MZ pro rok 2020 - 2021
  6. Schválení odpovědné osoby - Nestátní zdravotnické zařízení
  7. Stanovisko výboru  s předáním a souhlasem k právnímu zastoupení - podání žaloby.
  8. Přijetí nových členů
  9. Členský příspěvek pro rok 2020 a 2021

 V. Vaněk - předseda, 23.10.2019