Zdravotnické Dozory

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní, sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravující požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče (např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré tyto akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

Staráme se o vaše bezpečí

Převážně dochází k těmto zdravotním komplikacím :

Náhlé stavy dušnosti (astmatický záchvat, alergická dušnost )                                              Křečové stavy (epileptické záchvaty, intoxikace alkoholem a další )                                        Úrazy (zlomeniny, krvácení, poranění orgánů, tržné rány, odřeniny a pod. )                         Kolapsy, mdloby, pády, různé nevolnosti                                                                                  Poruchy vědomí či bezvědomí                                                                                                  Zástava životních funkcí (zástava dechu, krevního oběhu )                                                  Nejrůznější alergické reakce ( štípnutí hmyzem, požití alergizující látky a pod. )                            Úpal nebo úžeh                                                                                                                         Některé závažné interní stavy a choroby                                                                                  Intoxikace alkoholem                                                                                                                 Infarktové stavy, Popálení, omrzliny, nevolnost a mnoho dalších případných komplikací 


Ceník Zdravotnické Asistence

Sanitní vozidlo v režimu RZP

Akce/den

3200 Kč

Sanitní vozidlo, režim DZS nebo technické vozidlo

Akce/den

2000 Kč

1.člen Lékař

jedna pracovní hodina ( objednat vždy min. 10 dní předem )

410 Kč

1.člen Zdravotnický Záchranář

jedna pracovní hodina ( DiS nebo Bc ) nebo zdr. sestra ARIP

290 Kč

1.člen řidič-záchranář

jedna pracovní hodina ( řidič-záchranář ZZS )

220 Kč

1.člen zdravotník ZZA

jedna pracovní hodina ( ZZA nebo Zdravotnický asistent )

180 Kč

1.člen Zdravotník

jedna pracovní hodina ( studenti zdravotních škol, členové první pomoci )

135 Kč

 Zdravotnický stan

Akce/den,  dlouhodobá spolupráce ZDARMA

490 Kč


V případě dlouhodobé spolupráce a akcí většího rozsahu jsou ceny smluvní.

K cenám se nezapočítává DPH, ceny jsou konečné.

Do vzdálenosti 40km od M.L. nebude k vozidlům připočteno žádné kilometrovné. Nad tento limit  + 9Kč/km. 

Veškerý zdravotnický materiál který bude případně použit při ošetření, převoz poškozeného do zdravotnického zařízení a další je již v ceně .

Jedná se o naši vedlejší aktivitu, abychom mohli pomáhat, potřebujeme finanční prostředky. Určitě se nechceme spoléhat  na dary, dotace, granty a podobně. Veškeré finanční prostředky takto získané jsou použity výlučně  na provoz a rozvoj Europe Ambulance Service z.s.

V případě zdravotnického zajištění vaší akce poskytujeme služby v různých režimech. Ošetření a zajištění poškozeného na místě, případný převoz do některého ze zdravotnických zařízení, poskytnutí odborné neodkladné i rozšířené zdravotnické první pomoci a další. Žádným způsobem však nesimulujeme práci Zdravotnické záchranné služby. V případech kdy to stav postiženého vyžaduje, zajistíme pacienta do příjezdu ZZS.