Zdravotnické Asistence

Zajišťujeme zdravotníky včetně zdravotnického vybavení pro společenské, kulturní, školní sportovní a jiné akce. To vše v souladu se zákony č.372/2011 Sb., č. 258/2000 Sb. a dalšími předpisy upravující požadavky pro zajištění základní a neodkladné zdravotní a hygienické péče (např. zákon 106/2001 Sb. novela 422/2013 Sb.).. Na veškeré akce jsme maximálně technicky a věcně vybaveni.

Staráme se o vaše bezpečí

Převážně může docházet k těmto zdravotním komplikacím :


 • Náhlé stavy dušnosti (astmatický záchvat, alergická dušnost )
 • Křečové stavy (epileptické záchvaty, intoxikace alkoholem a další )

 • Úrazy (zlomeniny, krvácení, poranění orgánů, tržné rány, odřeniny, a pod. )
 • Kolapsy, mdloby, pády, různé nevolnosti
 • Poruchy vědomí či bezvědomí
 • Zástava životních funkcí (zástava dechu a krevního oběhu)
 • Nejrůznější alergické reakce (štípnutí hmyzem, požití alergizující látky a pod.)
 • Úpal nebo úžeh
 • Některé závažné interní stavy a choroby
 • Intoxikace alkoholem
 • Popálení, omrzliny

Ceník Zdravotnické Asistence

Sanitní vozidlo v režimu RZP

Akce/den

1100 Kč

Sanitní vozidlo režim DZS/ technické vozidlo

Akce/den

500 Kč

1.člen Lékař

jedna pracovní hodina ( objednat vždy min. 10 dní předem )

410 Kč

1.člen Zdravotnický Záchranář

jedna pracovní hodina ( DiS nebo Bc ) nebo zdr. sestra ARIP

290 Kč

1.člen řidič-záchranář

jedna pracovní hodina ( nově řidič vozidla zdravotnické záchranné služby )

250 Kč

1.člen zdravotník ZZA

jedna pracovní hodina ( ZZA nebo Zdravotnický asistent )

180 Kč

1.člen Zdravotník

jedna pracovní hodina ( studenti zdravotních škol, členové první pomoci )

110 Kč

 Zdravotnický stan

Akce/den,  dlouhodobá spolupráce ZDARMA

490 Kč


V případě dlouhodobé spolupráce a akcí většího rozsahu jsou ceny smluvní.

K cenám se nezapočítává DPH, ceny jsou konečné.

Do vzdálenosti 40km nebude k vozidlům připočteno žádné kilometrovné. Nad tento limit  +11Kč/km. 

Veškerý použitý zdravotnický materiál který bude případně použit při ošetření, převoz poškozeného do zdravotnického zařízení a další je již v ceně .

Jedná se o naši vedlejší aktivitu, abychom mohli pomáhat, potřebujeme finanční prostředky. Určitě se nechceme spoléhat pouze na dary, dotace a podobně. Veškeré finanční prostředky takto vydělané jsou použity jen na provoz Europe Ambulance Service z.s.